Die uitspraak geldt ook voor mij!

Klimaatzaak
De afgelopen week was het groot nieuws dat de klimaatzaakneerwaartse grafiek die door Urgenda en 886 mede-eisers tegen de staat was aangespannen gewonnen is door Urgenda. Geweldig nieuws natuurlijk, de overheid moet nu maatregelen gaan nemen om die 25% reductie van broeikasgassen ten opzichte van 1990 ook daadwerkelijk te behalen. De afspraak was dat Nederland een reductie  tussen de 25 en 40% moest realiseren en met de maatregelen tot nu toe zou hooguit een reductie van 17% behaald worden. De landsadvocaat had ter verdediging onder nadere aangevoerd dat Nederland maar een klein landje is en dus ook maar voor een klein deel van de CO2-uitstoot verantwoordelijk is. De rechter was het daar niet mee eens en vond dat Nederland als een van de “Annex-I” landen (geïndustrialiseerde landen) van het klimaatverdrag  juist ook bij het nemen van maatregelen voorop moet lopen.

"Daarnaast kan de overheid zich niet verschuilen achter het argument dat Nederland maar een klein onderdeel is in het wereldwijde proces van klimaatverandering, want elke vermindering kan bijdragen aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering. Nederland zou hierin juist voorop moeten lopen, vindt de rechter". (NOS-site)

Zij doen het ook
Sommige commentaren geven aan dat de winst van Urgenda een gevaar met zich meebrengt, namelijk dat mensen gaan denken “ik hoef het niet meer te doen, de overheid moet het regelen”. Ik kan het me amper voorstellen, maar er zullen dus kennelijk mensen zijn die denken: “als het niet bij wet verboden is, kan het dus geen kwaad en kan ik het gewoon doen, hadden ze het maar moeten verbieden”.
tassenDe uitspraak van de rechter geeft volgens mij juist het tegenovergestelde aan. Nederland mag zich niet verschuilen achter “Ja, maar zij doen het ook en misschien nog wel erger”. Nederland moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen in het omlaag brengen van de emissies en zo de risico’s zo veel mogelijk proberen te beperken. Als dat voor de overheid geldt, dan geldt dat toch ook voor mij? Er is altijd wel een “zij” te vinden waardoor ik zou kunnen zeggen dat ik mijn afval niet hoef te scheiden, met de auto naar de supermarkt mag, de verwarming hoger mag zetten, nóg iets mag kopen wat gemaakt is om weg te gooien, met het vliegtuig mag en noem maar op, want “zij doen het ook”. Ieuw, wat een verwend kind. Het feit dat een ander iets doet, mag voor mij geen reden zijn om het niet anders te doen, want zoals gezegd en zoals we natuurlijk ook wel weten draagt elke vermindering van uitstoot bij aan een betere toekomst.

Vele kleintjes maken één grote
En áls je nou overvallen wordt door een gevoel van zinloosheid, zo van “wat helpt die ene minuut korter douchen van mij nou?”, dan helpen grote getallen. Mijn minuut is misschien weinig, maar als 10.000 mensen dat doen… Als ik een herbruikbare boodschappentas gebruikt scheelt het misschien 50 plastic zakken per jaar, maar als 10.000 mensen dat doen…. Als ik mijn auto wegdoe, als ik zonnepanelen plaatst… En het is nog besmettelijk ook! Mensen zien dat het anders kan, dat een deelauto werkt, dat jij een tasje weigert en ze zijn eigenlijk toch wel benieuwd hoeveel dat nou scheelt, die zonnepanelen. Dus niks zinloos, hup moedig voorwaarts en laten zien dat het geen opoffering is, maar een vanzelfsprekendheid. Niks “zij doen het ook”, maar “wij doen het anders”!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *